Мэдээ мэдээлэл
Video Series No 4: How to prioritize human rights risks
Video Series No 4: How to prioritize human rights risks
2023-08-23 12:11
Video Series No 3: Remedy mechanism
Video Series No 3: Remedy mechanism
2023-08-23 12:09
Video Series No 2: What to consider when developing human rights policy
Video Series No 2: What to consider when developing human rights policy
2023-08-23 12:08
Video Series No 1: Why it is crucial to respect human rights in business operation
Video Series No 1: Why it is crucial to respect human rights in business operation
2023-08-23 12:06
Voices from Mongolian Businesses on Human Rights Due Diligence
Voices from Mongolian Businesses on Human Rights Due Diligence
2023-08-23 12:04
Бизнесүүд яагаад хүний эрхийг хүндэтгэх ёстой вэ?
Бизнесүүд яагаад хүний эрхийг хүндэтгэх ёстой вэ?
2023-07-05 15:06
Монгол улс Бизнес ба Хүний эрхийн үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталсан Ази Номхон Далайн бүсийн дөрөв дэх улс боллоо
Монгол улс Бизнес ба Хүний эрхийн үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталсан Ази Номхон Далайн бүсийн дөрөв дэх улс боллоо
2023-07-05 14:54
Five companies share their impressions on business and human rights
Five companies share their impressions on business and human rights
2023-07-05 14:51
Video on BHR and HRDD in collaboration with MNCCI
Video on BHR and HRDD in collaboration with MNCCI
2023-07-05 14:27
Хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг “Бизнес ба Хүний эрх” тэтгэлэгт төслийн санал ирүүлэхийг урьж байна
Хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудыг “Бизнес ба Хүний эрх” тэтгэлэгт төслийн санал ирүүлэхийг урьж байна
2023-02-07 23:07
"Хариуцлагатай бизнес ба хүний эрхийн магадлан шинжилгээний тухай" сургалт зохион байгуулж байна
2023-02-06 12:16
"Бизнес ба хүний эрх" чуулга уулзалт
2023-01-11 13:44
Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах хүч
Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах хүч
2022-12-09 17:01
Амралт зохицуулалт
Амралт зохицуулалт
2022-12-09 16:59
Дарамт шахалтгүй ажиллацгаая
Дарамт шахалтгүй ажиллацгаая
2022-12-09 16:57
Цалинг цагт нь олгож хэвшицгээе!
Цалинг цагт нь олгож хэвшицгээе!
2022-12-09 16:48
"Бизнес ба Хүний эрх” чуулга уулзалтад Таныг урьж байна
2022-11-11 13:27
НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн Удирдах Зарчмууд
НҮБ-ын Бизнес ба Хүний эрхийн Удирдах Зарчмууд
2022-11-03 14:20
Бизнес ба Хүний эрхийн үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Бизнес ба Хүний эрхийн үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2022-11-03 14:10
Хүний эрхийг магадлан нягтлах ажиллагаа
Хүний эрхийг магадлан нягтлах ажиллагаа
2022-10-22 18:10
  • 1
  • 2